Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

За учебната 2023/2024 година:

.

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

10.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас – 11:00 часа

12.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас – 08:00 часа

11.06.2024 г. – изпит по чужд език (по желание на ученика) от националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас – 08:00 часа

19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас – 09:00 часа

21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас – 09:00 часа

20.06.2024 г. – изпит по чужд език (по желание на ученика) от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас – 09:00 часа

27.05.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на IV клас – 10:00 часа

28.05.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване (НВО) в края на IV клас – 10:00 часа

.

Уважаеми зрелостници, информираме Ви, че:

  • за целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка;
  • Резултатът от изпита не променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно образование и се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище;
  • При кандидатстване във висше училище удостоверението дава право за включване на оценката от положения изпит с тежестта на или вместо оценка от държавен зрелостен изпит от дипломата за средно образование в случаите, когато тя е по-благоприятна за лицето в балообразуването.

При нужда от повече информация може да се консултирате с г-жа Жанета Нинова, заместник-директор по УД, 0884180202.

.

.

За учебната 2021/2022 година:

Държавни зрелостни изпити (матури) след 12 клас:
• ДЗИ по БЕЛ български език и литература): 18 май 2022
• Втори (избираем) ДЗИ или ДЗИ за професионална квалификация:
20 май 2022
НВО (национално външно оценяване) след 7 и 10 клас:
• НВО по БЕЛ: 14 юни 2022
• НВО по математика: 16 юни 2022
НВО след 4 клас:
• НВО по БЕЛ: 26 май 2022 (редовен учебен ден за останалите
класове)
• НВО по математика: 27 май 2022 (редовен учебен ден за
останалите класове)

За учебната 2020/2021 година:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

27 май 2021 г., – НВО БЕЛ 4 клас

28 май 2021 г. – НВО Математика 4 клас

За учебната 2018/2019 година:

21.05.2019 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VII клас и на държавен изпит за степен на професионална квалификация (ДИ за СПК)

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

УЧЕБНА 2017/2018 година

Национално външно оценяване

ІV клас

Български език и литература –  10 май 2017 г.
Математика – 12 май 2017 г.
Човекът и природата –  15 май 2017 г.
Човекът и обществото – 16  май 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ НА 90 СОУ НА НВО ЗА 4 КЛАС

НВО – VІІ клас – 2016/2016 – организация и инструктаж

Български език и литература – 19 май 2017 г.
Математика – 22 май 2017 г.
Чужди езици – 29 май 2017 г.

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език – 23 юни 2017 г.

УСПЕХ НА 90 СОУ ОТ ДЗИ 2015/2016

Успех на дванадесетокластниците на 90 СОУ на ДЗИ. Всички зрелостници  положиха успешно ДЗИ и ще получат дипломи за средно образование. Гордеем се с нашите ученици, които отново постигнаха изключително високи резултати, надвишаващи средните за страната.

Държавни зрелостни изпити 2016/2017 – организация и инструктаж

Сесия май-юни 2016/2017 г.

І задължителен ДЗИ – български език и литература – 19 май 2017 г., начало 08:00 ч.

ІІ задължителен ДЗИ – 22 май 2017 г., начало 08:00 ч.

III Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2017 г. – 2 юни 2017 г.Сесия август-септември 2016/2017 г.
І задължителен ДЗИ – български език и литература – 28 август 2017 г., начало 08:00 ч.

ІІ задължителен ДЗИ – 29 август 2016 г., начало 08:00 ч.

III Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2016 г. – 2 септември 2016 г.


Резултати от ДЗИ 2015 година можете да видите тук