1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ЩЕ СЕ СЪБУДИМ ЛИ?…

90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин “  отдаде своята почит към Будителите на България, героите, борили се за свобода, просвещение и отворено съзнание. Осъществяването на събитието бе със специалното съдействие на Ръководството на 90. СУ: г-жа Йорданка Неделчева – Директор, г-жа Татяна Танова и г-жа Борислава Тодорова – зам. директори и е част от Проекта “Заедно в изкуствата и спорта”.

Отбелязахме 1 ноември с шествие, спектакъл и дискусия, спомняйки си за великите преди нас, пяхме възрожденски песни. Спектакълът, който припомняше завети и слова, задаваше въпроси и за днес, провокираше мисли, бе като поклон пред портретите на свети и светли личности. Модерна и кратка, а съдържаща всичко – вечни идеи и ценности, с раздвижен сценарий, който преплиташе думи, рецитал, фолклор, мелодии, танц и словата на Паисий, Вазов, П.Р. Славейков, Добри Войников и др. – сценичната изява бе дело на Клуб за изкуство и култура „Мнемозина“ с режисьор Нина Томашова-Иванова, асистент и музикален педагог Пламен Иванов и със съдействието на Зорница Бранкова, учител по БЕЛ, от страна на 90.СУ. 

Усилията на учениците, станали актьори, бяха всеотдайни и забележителни, защото са най-искрена изява на тяхната дълбока почит към Будителите! Те получиха поздрав от ръководството и публиката – заслужени аплодисменти: Йоан Първанов, Калоян Стоянов, Радостина Юлиянова, Ана Драганова, Криси Костадинова, а Иван Здравков и Светослав Милев са вече утвърдени актьори в нашето училище.

Празникът завърши с песни от децата на Стела Ангелова от трети Г клас. С малките, облечени в бяло, запя и публиката. 

Благодарим за уважението на всички участници, на всички ученици, присъствали на спектакъла!