Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Проект ITeachWell

Цели на проекта: Подпомагане на учителите да се справят с новите предизвикателства, предлагани от бързата цифрова трансформация, като им се даде възможност да реагират на техническия стрес и да поддържат професионалното и личното си благополучие.

Участници:

 • Elidea Psicologi Associati – Италия
 • ADI – Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani – Италия
 • Ecole d’enseignement superieur prive i.C.N. – Франция
 • Haikara – Франция
 • Институт за прогресивно образование– България
 • 90СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“– България
 • Centro de estudios AEG-ARROKA, S.L. – Испания
 • Saulkrastu vidusskola – Латвия

Задачи:

 • Проектиране, разработване, тестване и внедряване на помощни инструменти, които да позволят на учителите да посрещнат новите предизвикателства, породени от бързата цифрова трансформация;
 • Подобряване на реакциите на учителите към технологиянич стрес, като им се предоставят инструменти за ефективно управление на продължаващия преход от традиционно към онлайн преподаване;
 • Повишаване на капацитета на училищата и образователните институции за управление на прехода към цифрови технологии по начин, който насърчава висококачественото преподаване;
 • Създаване на платформа, в която учители от цяла Европа ще могат да обменят знания и добри практики.

Съвременното общество е все по-дигитално и бързо развиващо
се: широко се използват информационни технологии, средства
за видео комуникация и интернет. Справянето с цялата тази
информация, особено на работното място, може да бъде
предизвикателство, а понякога може да доведе до специфично
състояние, наречено технострес.

Board определя техностреса като модерно заболяване,
причинено от неспособността да се справяме или да се
справяме с информацията и новите комуникационни
технологии по здравословен начин, докато Tarafdar, Cooper и
Stich (2019) определят техностреса като стрес, предизвикан от
използването на ИКТ.

Следователно, когато използваме този термин, имаме предвид
възприемането на стреса, свързан с използването на ИКТ на
работното място.

Ако се управляват лошо, технологиите могат да окажат
отрицателно въздействие върху индивидуалните аспекти като
нагласи, мисли и поведение, но също така и върху работното
натоварване и напрежението.