Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !


ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 2023/2024 ГОДИНА

.


ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 2022/2023 ГОДИНА

.

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ обявява прием за подготвителна група

за учебната 2022/2023 г.

Брой свободни места: 22

Организация: Полудневна

Приемът на децата в подготвителната група на общинските училища се извършва чрез информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/, съобразно посочения график.


ПРИЕМ  НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2020/2021 ГОДИНА

 

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ обявява прием за подготвителна група за

учебната 2020/2021 г.

Брой свободни места: 21

Възраст: Деца, родени през 2014 г.

Организация: Полудневна

Приемът на децата в подготвителната група на общинските училища се извършва чрез информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/, съобразно посочения график.

 


Скъпи родители,

Подготвителна група СЛЪНЦЕ при 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ очаква Вашите деца през следващата учебна 2020/2021 година.

На децата предстои вълнуваща година, през която те ще получат нови знания с тяхната учителка г-жа Веска Банова. На децата ще се осигурят условия за развиване на различни умения – личностни, за развитие на речта, за работа в екип, за творческо мислене. Чрез света на забавните и логически игри, чрез света на изкуството, Вашите деца ще разкрият успешно своите възможности, ще придобият увереност в себе си и ще се подготвят да бъдат първокласници.

IMG_3015IMG_2954

 

ПРИЕМ  НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2019/2020 ГОДИНА

 

 

   Подготвителна група БУРАТИНО към 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ осигурява условия за отглеждане, обучение, възпитание и социализиране на децата до постъпването им в първи клас.

Чрез реализиране на различни дейности в образователните направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Конструиране и технологии, Изобразително изкуство и Физическа култура се подпомага развитието на децата в различни насоки – обогатяване на речта, развиване на умствените способности, стимулиране на познавателната активност, изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка среда, физическо развитие и добро здравословно състояние на децата.

  Децата ще развият: култура на поведение и социални умения за общуване, игрови и комуникативни умения, умения за работа в екип, познавателни и практически умения.

 Дейностите в отделните образователни направления са обогатени чрез изучаване на много нови стихотворения и песни, на децата се предоставят множество възможности за творчески изяви – изложби, открити уроци, училищни тържества.

 Учителите ще проследят комплексното развитие и учебните постижения на всяко дете.

 Учителите, заедно с родителите, които ще бъдат активни участници и партньори, ще работят в дух на сътрудничество за постигане на целите и осигуряване на щастливо детство на всяко дете.

  През учебната 2019/2020 г. 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин обвява прием за една подготвителна група.

   Брой на свободните места – 22.

   Възраст: 6-годишни деца /деца, родени през 2013 г./ и 5 –годишни деца /деца, родени през 2014 г./

   Полудневна организация.

   Приемът на децата в подготвителните групи в общинските училища се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата / ИСОДЗ и ПГУ/.

 

ПРИЕМ  НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

2018/2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

Всички родители на първокласници и деца от подготвителните групи задължително да представят на 17.09.2018 година в лекарския кабинет здравно-профилактична карта, изготвена от личния лекар и имунизационен статус на детето си.

През учебната  2018 / 2019 година 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ обявява прием – 1 паралелка за деца от подготвителен клас:

 • 5-годишна възраст – деца, родени през 2012г.
 • 6-годишна възраст – деца, родени през 2011г.

Общ брой 22 деца.

Групите са разположени в самостоятелен корпус, предлагащ модерно оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите изисквания на децата.

Подготвителна група в 90 СУ съществува от 2012 година и децата, които се обучават тук са успешно подготвени да продължат своето обучение в 1 клас.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Учебният процес в предучилищен етап се осъществява в полудневна форма на обучение
 • Класните стаи  са разположени в Европейски модерно осъвременен самостоятелен корпус с оборудване, съобразено с възрастовите особености на децата.
 • Обучението е безплатно
 • Без месечна такса
 • Безплатна закуска и плод за всяко дете
 • Безплатни учебни помагала за децата
 • Логопед, книжарница, библиотека
 • Три компютърни зали
 • Ученически стол и бюфет
 • Медицински кабинет и Стоматолог
 • Квалифициран учителски състав
 • Психолог
 • Ресурсни учители
 • Допълнителни занимания: Английски и Испански език, модерни танци, класически балет, хореография и спорт.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за записване
 • Оригинал на акт за раждане за сверяване на лични данни
 • Всички необходими документи от критериите за прием

Критерии за кандидатстване – тук

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директорите по учебната дейност – г-жа Йорданка Неделчева – 0882 515 936 и г-жа Албена Тодорова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854

 
ВАЖНО!!! Необходими документи за учениците в подготвителен клас 2016/2017 година