Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

.

На 05.06.21 година в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по испански език.

.

Началото на олимпиадата е в 14.00 часа.

.

Необходимо е всяко училище с класирани ученици да изпрати списък на квестори, които ще участват в провеждането на олимпиадата. На всеки 5 участници по един квестор.

.

Квесторите да се явят в 90 СУ в 13.00 часа за инструктаж.

.

Учениците ще бъдат пускани в сградата на училището от 13.30 часа, като носят ученическа карта или друг документ за удостоверяване на личността.

.

.

.

.

Със заповед на министъра на образованието се отлага провеждането на националния кръг на олимпиадата по испански език.

Новата дата за провеждане на олимпиадата ще бъде определена от министъра до 08.04.21 г. и публикувана на сайта на училището.

.

.

На 28.03.21 година в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по испански език.

.

Началото на олимпиадата е в 9.00 часа.

.

Необходимо е всяко училище с класирани ученици да изпрати списък с квестори, които ще участват в провеждането на олимпиадата. На всеки 5 участници трябва да има по един квестор.

.

Квесторите да се явят в 90 СУ в 8.00 часа за инструктаж.

.

Учениците ще бъдат пускани в сградата на училището от 8.30 часа, като трябва да носят ученическа карта или друг документ за удостоверяване на личността.