Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ работи по програмата през учебната 2022/2023 година като учениците ни имат възможност да се обучават в направленията :

Класически балет


Театър


Футбол

Волейбол

Баскетбол


Иновации в действие

Целта на програмата е създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит за по-успешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения на XXI век.

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ споделя своя опит и добри практики и екипът винаги предоставя подкрепа на свои колеги и хора, интересуващи се от един различен подход в преподаването. Националната програма дава възможност на училището да се запознае с други добри практики и да изгради трайни партньорства с училища от страната.


НП „Отново Заедно“

НП „Иновации в действие“

НП „Средства за електронен дневник или електронни ресурси за училища, ЦПЛР и ЦСОП“

НП „Мотивирани учители и квалификация “