Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Екипът на 90 СУ ‘Ген. Хосе де Сан Мартин“ е иновативен и креативен, умеещ да си поставя цели, отворен към нови инициативи, възможности и преживявания. 

Включването в програмата „Училища за пример“ дава възможност да открием съмишленици и партньори, поле за обмен на идеи и работещи практики с другите участници.  Ще разширим потенциала и ще подобрим лидерските си умения. В резултат наблюдаваме повишение на образователните резултати на нашите ученици.

Работата с ментор по програмата обогатява с нови инструменти и практики и по този начин приобщаваме родителите.

Мотивирани сме заедно с екипа да развиваме лидерски умения, нагласи и компетентности, свързани с различни методи в управлението на училището и преподаването. Да изградим устойчивост и адаптивност в екипа, за да сме подготвени за справяне с новостите и предизвикателствата.

Вярваме, че неформалното и формалното общуване ни обогатява и предоставя ценна обратна връзка, дава специфични начини за прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.