Комбиниран урок пред родители в 4 в клас

Комбиниран урок по БЕЛ, математика, ЧП, ЧО пред родители на ученици от 4в клас, включващ игри, емоции и предизвикателства.