Посещение в НАТФИЗ

Студентите от втори курс, специалност „Актьорство за куклен театър“ от класа на професор Боньо Лунгов и асистент Мариан Рангелов поканиха учениците от 4. „Б“ клас на своя репетиция, в края на която показаха част от своето изкуство за игра с предмети, преобразени в кукли. Вдъхновиха ни да пожелаем да станем куклени актьори.