Новите STEM технологии в образованието

На 22 март 2023 година Издателска група „Просвета“ излъчи видео за 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, част от инициативата „Новите STEM технологии в образованието“.

Горди сме, че именно нашето училище е пример за успешно реализиране на проект за STEM център, а учениците ни имат възможност да учат чрез преживяване, използвайки съвременни технологии и подходи в обучението.

Вярваме, че по този начин повишаваме мотивацията за учене и развиваме умения, които са необходими в съвременния живот като работа в екип, критично мислене, креативност, дигитална грамотност и още много други.

Това води до повишаване качеството на обучението и изграждане на позитивна среда за учене.

Благодарим на Издателска група „Просвета“ за професионалното отношение и чудесното видео!