ФОРУМ – ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Креативност, достъп до умения, голяма възможност, творчество. Така определиха дигиталните технологии участниците в Първия панел „Дигиталните технологии като ускорител на възможности“ по време на форума „Образование за утрешния ден“ с модератор Нели Колева.

Създаването на платформата „Дигитална раница“ е най-големият резултат в процеса на дигитализиране на българското образование с помощта на европейско финансиране, посочен от Светослав Насвади, експерт към проекта. По думите му това е платформа за всички – за учителите тя е възможност да създават електронни ресурси, а за учениците да обогатяват знанията си. Тя позволява и на родителите да проследяват резултатите на учениците.

За работа по групи и търсене на решение на въпроси говори Йорданка Неделчева, директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София. Тя отбеляза, че учителите правят интегрирани уроци чрез съвместно планиране и разработване на дейности. В 6 клас например имат задача да решат следния проблем „Как да осветим домовете си за Коледа, ако нямаме електрически ток?“, като в работата им се включват възможности от Дигиталната раница на МОН. Всичко това е възможно единствено с прекрасния екип на 90 СУ.