ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СЪРЦЕТО

.

Mоже училището да бъде любимо?

Да, може! Когато всяко дете в училище бъде обучавано с повече любов и разбиране ❤

Стю Семигран доказва на практика това в живота си и написва книга за всички, които обичат децата и ги подкрепят.

Той има повече от 40-годишен опит като преподавател, разработвайки и водейки обучителни програми за младежи и възрастни в образователни среди по целия свят. Обучил е хиляди млади хора, професионалисти, преподаватели и родители в развитието на лидерство, превенция на отпадането от училище, разрешаване на конфликти, превенция на насилие, изграждане на екипи, самочувствие и програми за учене. Автор е на две книги, едната от които вече е преведена на български език.

От 1995 до 2000 г. той е съществена фигура при изпълнението на реформите в училищата на над 70 училища и детски центрове чрез LEARN Reform на Аненберг проекта на Обединения училищен окръг на Лос Анджелис. В момента той е член на управителния комитет за Кампанията “Действай” на Окръжното училищно управление на Лос Анджелис/Отвъд звънецът. През 2012 г. Стю е носител на наградата “Хуманитарен принос”, връчена от Фондацията на Дейвид Чау за хуманитарна дейност в признание на неговото служене към младежта.

🚀 На 9 Април, за първи път в България, Стю Семигран, създател на Фондация EduCare, заедно с Candace Semigran проведе училищен уъркшоп и семинар пред учители и ученици в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на следните теми:

✅ Развитие на характера: изграждане на увереност, положително вземане на решения и конструктивни избори

✅ Личностно управление: Лична отговорност и почтеност

✅ Емоционална интелигентност: Управление на гнева, страха, отхвърлянето и натиска от връстници

✅ Междуличностни умения: Комуникация, разрешаване на конфликти, решаване на проблеми и изграждане на екип

.

На 10 Април 2024 г. от 19:00 часа в Парк Хотел Витоша ще се проведе конференция, където могат да се присъединят учители, директори, психолози, социални работници и родители с полезни практики и методи за развитие на социално-емоционално учене (СЕУ), развиване на житейски и лидерски умения сред учениците и повече почтеност.

.