3A клас – Участие в проект „Книги и знание“ – Четяща класна стая

.

От тази седмица в часовете по литература и български език всеки ден децата ще четат по 15 минути. Това е дейност свързана с участието на класа в един проект озаглавен „Книги и знание“ – Четяща класна стая. Проектът се осъществява от фондация „Детски книги“, Книговище и други.

Основната цел на изследването е да се провери дали четенето всеки ден има ефект върху нагласите на децата към четенето и повишаване на тяхната четивна грамотност. Като с помощта на участниците, т.е. децата, изследователите искат да работят по инструменти за четивната грамотност. 

.

Това е официален линк към проекта: https://www.abk.bg/proekt-knigi-i-znanie/?utm_campaign=website&utm_medium=email&utm_source=sendgrid.com