Церемония по подписване на споразумение между 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин и CECIEMA

.

На 03.07.2024 г. от 15 часа пред бюста на нашия патрон се състоя в хибридна форма официалното подписване на споразумението по побратимяване между 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” и Християнски образователен комплекс към Аржентинската евангелска мисионерска църква (CECIEMA), училище No· 1406 – 2017 – 4090 в Росарио, Аржентина.

Водени от желанието за междукултурен обмен и стремежа към устойчиво развитие двете училища сключиха договор за доброжелателство и сътрудничество, преодолявайки национални, географски, културни и езикови бариери! 🇦🇷🇧🇬

В последните две години, заедно двете училища си гостуваха витруално, споделяха практики и изградиха връзка на доверие и желание за развитие в по-доброто обучение на учениците 📚

На този паметен ден присъстваха:

Пълномощен министър Даниел Котини от Посолството на Република Аржентина в Република България;
Консулът на Посолството на Република България в република Аржентина, Г-жа София Стоева;
Г-жа Йорднака Неделчева, Директор на 90 СУ
Пастор Алън Рейнуолд, Ректор на Християнски образователен комплекс IEMA, град Росарио;
г-н Георги Гоцев, зам. кмет на р-н Люлин, София;
г-н Цветомир Момчилов, гл. експерт “Образование”, р-н Люлин, София;
Г-жа Аналия Масера, Областен Директор “Организация на частното образование”, Република Аржентина;
Г-жа Сандра Суасо, Старши експерт “Организация на частното образование”, Република Аржентина;
Госпожа Мария дел Кармен Гайо, Инспектор на Район 5, област 7, Република Аржентина;
Госпожа Соня де Лука де Далмагро, Директор на училище № 2071, град Росарио
Г-н Педро Леон Вивас, университетски преподавател и приятел на двете училища;
Г-жа Габриела Носера де Скот, Директор на училище №1049, град Росарио;
Г-н Фабио Ное, Директор на училище № 4090, град Росарио;

Г-жа Татяна Танова, Зам. директор на 90. СУ
Г-жа Теменужка Георгиева, Зам. директор на 90. СУ
Г-жа Жанета Нинова, Зам. директор на 90. СУ

Госпожа Сесилия Франкоу, Училище № 2071,град Росарио;
Г-жа Марианела Фиарди де Джорджио, Училище № 2071, град Росарио;

.