Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

3A клас – Участие в проект „Книги и знание“ – Четяща класна стая

.

От тази седмица в часовете по литература и български език всеки ден децата ще четат по 15 минути. Това е дейност свързана с участието на класа в един проект озаглавен „Книги и знание“ – Четяща класна стая. Проектът се осъществява от фондация „Детски книги“, Книговище и други.

Основната цел на изследването е да се провери дали четенето всеки ден има ефект върху нагласите на децата към четенето и повишаване на тяхната четивна грамотност. Като с помощта на участниците, т.е. децата, изследователите искат да работят по инструменти за четивната грамотност. 

.

Това е официален линк към проекта: https://www.abk.bg/proekt-knigi-i-znanie/?utm_campaign=website&utm_medium=email&utm_source=sendgrid.com

ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СЪРЦЕТО

.

Mоже училището да бъде любимо?

Да, може! Когато всяко дете в училище бъде обучавано с повече любов и разбиране ❤

Стю Семигран доказва на практика това в живота си и написва книга за всички, които обичат децата и ги подкрепят.

Той има повече от 40-годишен опит като преподавател, разработвайки и водейки обучителни програми за младежи и възрастни в образователни среди по целия свят. Обучил е хиляди млади хора, професионалисти, преподаватели и родители в развитието на лидерство, превенция на отпадането от училище, разрешаване на конфликти, превенция на насилие, изграждане на екипи, самочувствие и програми за учене. Автор е на две книги, едната от които вече е преведена на български език.

От 1995 до 2000 г. той е съществена фигура при изпълнението на реформите в училищата на над 70 училища и детски центрове чрез LEARN Reform на Аненберг проекта на Обединения училищен окръг на Лос Анджелис. В момента той е член на управителния комитет за Кампанията “Действай” на Окръжното училищно управление на Лос Анджелис/Отвъд звънецът. През 2012 г. Стю е носител на наградата “Хуманитарен принос”, връчена от Фондацията на Дейвид Чау за хуманитарна дейност в признание на неговото служене към младежта.

🚀 На 9 Април, за първи път в България, Стю Семигран, създател на Фондация EduCare, заедно с Candace Semigran проведе училищен уъркшоп и семинар пред учители и ученици в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на следните теми:

✅ Развитие на характера: изграждане на увереност, положително вземане на решения и конструктивни избори

✅ Личностно управление: Лична отговорност и почтеност

✅ Емоционална интелигентност: Управление на гнева, страха, отхвърлянето и натиска от връстници

✅ Междуличностни умения: Комуникация, разрешаване на конфликти, решаване на проблеми и изграждане на екип

.

На 10 Април 2024 г. от 19:00 часа в Парк Хотел Витоша ще се проведе конференция, където могат да се присъединят учители, директори, психолози, социални работници и родители с полезни практики и методи за развитие на социално-емоционално учене (СЕУ), развиване на житейски и лидерски умения сред учениците и повече почтеност.

.

Първа мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София

.

В периода 25.03 – 27.03.2024 г. 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, като иновативно училище бе домакин на първата мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ –  “90.СУ – ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И STEAM ОБУЧЕНИЕ” в гр. София за учебната 2023/2024 година.

Партньори на 90. СУ са Средно училище “Стоян Заимов” – гр. Плевен, 1. ОУ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Берковица и ОУ “Любен Каравелов” – гр. Попово.

Програмата цели създаване на професионални учещи се тематични общности между иновативни училищата в страната, в които учителите от тематична област на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели, мултиплициране на добрите иновационни практики, споделяне на резултати, в които се учат взаимно и генерират нови идеи и продукти.    

Националната програма подпомага и мотивира учителите да създават и прилагат подходящи иновативни методи на преподаване, както и да разработват крайни продукти и инструментариум за тях, с цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към професиите на бъдещето.

Иновацията в 90. СУ обхваща всички ученици и учители. Включва организационен график с различна продължителност на учебните часове, интерактивни методи на преподаване, учене чрез преживяване в STEAM среда. Ориентирана е към поставяне на ученика в центъра чрез:  ангажиране, самоосъзнатост, сътрудничество и отговорност. Учебното съдържание се изучава интегрирано и фокусирано изцяло към прилагане на холистичен подход в обучението и “Учене през голям въпрос”.  Важни компоненти са работата в екип и успешното управление на класната стая. Нашата цел е учениците  ни да бъдат  уверени в собствените си възможности, да си поставят реалистични и постижими цели и да постигат академичен напредък.

Тези дни на обмяна на опит бяха много ценни както за 90. СУ, така и за останалите училища от Плевен, Берковица и Попово. Бяха организирани посещения в различни учебни часове, като преподавателите демонстрираха прилагането на различни методи на преподаване. Имаше финализиране на „Голям въпрос“ с трите 7. класа, гостите бяха впечатлени от организацията и ангажираността на учениците. Тематичните уъркшопове предоставиха възможност на колегите от останалите училища да се включат в дейности с учениците и учителите на 90. СУ. Дейностите от деня бяха резюмирани с рефлексия, като всеки имаше възможност да сподели полезното от „разходката за учене“.

Гостите на 90. СУ успяха да открият полезности, които ще прилагат в бъдеще в своето училище.

Предстои втора мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ през април в гр. Плевен, като 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” ще е гост на Средно училище “Стоян Заимов”.

.

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА СРЕДСТВА НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ  ПО ПРОЦЕДУРА „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

.

На официална церемония в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Министерството на образованието и науката,  бяха връчени договорите на първите 15 училища, в които ще бъдат изградени нови STEM центрове по Плана за възстановяване и устойчивост. В церемонията участваха  министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, заместник министър Наталия Митева, г-н Нено Ненов от Представителството на Европейската комисия в България, проф. Георги Вайсилов – изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, която отговаря за изпълнението на инвестицията, и проф. Найден Шиваров – директор на Националния STEM център. 

„В над 2 200 училища в страната ще бъдат изградени нови училищни STEM центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката“ каза министър Цоков в обръщение към участниците в церемонията. „Това е промяна не само на образователната среда, а и на дизайна на обучение, на начина на преподаване на знание”, посочи проф. Цоков.

В своето обръщение към участниците в церемонията г-н Нено Ненов от Представителството на Европейската комисия в България подчерта, че най-успешните държави имат млади хора подготвени в STEM среда. „Днешната инвестиция ще положи здрава основа в технологичното развитие на България“, допълни още той.

„Училището трябва да бъде интересно за децата. Училището трябва бъде място, където децата искат да бъдат. Училищната STEM среда предлага такива условия“, каза министър-председателят акад. Николай Денков. Академик Денков подчерта, че възможността да се изгражда интегрирана учебна среда в българските училища е в резултат на последователните усилия на много правителства и изрази увереност, че усилията за развитие и подобряване на образователната среда ще продължат.

Договорите бяха връчени на директорите или представители на училищата от министъра на образованието и науката проф. Цоков, който е и ръководител на Структурата за наблюдение и докладване по Националния план за възстановяване и устойчивост за инвестициите в образование и наука. На церемонията присъстваха и кметът на район Люлин Георги Тодоров, представители на Регионалното управление на образованието – София-град, учители и ученици. В края на събитието официалните лица и гостите разгледаха Център “раСТЕМ” в света на науките, изграден със средства от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

.

Левски

.

151 години Безсмъртие за Апостола на България отбеляза 90. СУ „Хосе де Сан Мартин“ пред голям портрет на Левски, поставен в Актовата зала.

Датата – 19.02.2024 г. В две представления всички ученици изпълниха своя поклон пред делото му, като в това ги водеха няколко младежи от 7а, 8б, 9а и 10 а клас. Звучаха думи на Левски и Вазовите силни слова в едноименната ода. Музикален съпровод от възрожденските ни песни бяха точен фон на пърформънса и играта на артистите. Накрая бе предизвикана дискусия за днешната свобода.

Левски „изпълниха“ Момчил Бетев от 7а, Ани Драганова, Йоан Първанов, Калоян Стоянов и Любомир Миланов от 8б, Анна Тенева, Борис Йотов от 9а и Елизабет Иванова от 10а класове. Спектакълът бе реализиран с вещото съдействие на Клуб за изкуство и култура „Мнемозина“ с режисьор Нина Томашова-Иванова и музикален педагог Пламен Иванов, а от страна на училището – с помощта на г-жа Зорница Бранкова, учител по БЕЛ и Родолюбие.

Представлението бе представено и на учениците от начален етап, а по-късно и на гимназиален етап. Децата от 1 г клас, с ръководител Виолета Сугарева, изпълниха прекрасно песен за Левски.

Реализацията не можеше да се осъществи без идейната и действена политика на родолюбие на Ръководството, начело с директора на 90.СУ г-жа Йорданка Неделчева.

.