Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Програма „Учебна компания” е базирана на най-старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. В рамките на програма „Учебна компания“ ученици на възраст 15-19 г. се научават как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие (ООД), което управляват в рамките на една учебна година. По време на обучението младежите стават акционери в собствената си компания като инвестират минимален капитал, избират борд на директорите и президент, който ги управлява. През учебната година те реализират избрания от тях продукт/услуга и трябва да го предложат на крайния клиент, като осъществят продажби в рамките на учебното заведение. В края на учебната година участниците ликвидират учебната компания, разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла. В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях академична област.

За учебната 2022/2023 година учениците от 11 клас в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ работят в учебна компания „Детска радост“.

Идеята на компанията е да предоставя услуги под формата на работилници с цел придобиване на качества и развитие на умения за работа в екип, дигитално творчество, критично мислене на учениците.

Таргет групата са ученици от начален и прогимназиален етап в училището.

В рамките на 2019/2020 учебна година, ученици от 11 клас работят по изграждането на две учебни компании. Повече за тяхната дейност, прочетете на страниците им с нашия сайт:

S&M Accessory 

Pillow Perfection