Правилник

Home / 90 СУ / Правилник

Учебна 2020 – 2021 година

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

І. ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. Отличен 5,50

ІІ.ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

 1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. мн.добър 4,50
 2.  Доход на член от семейството до минималната работна заплата за страната

ІІІ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 1.  Решение на лекарска комисия за здравословното състояние на ученика

ІV. ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ

 1.  Смъртен акт /актове / за починалия родител или родители

Правилник за устройството и дейността на 90 СУ за учебната 2020/2021 година

Правилник за вътрешния трудов ред за 2020/2021 година

Етичен кодекс

Инструкция за безопасност за учебната 2020/2021 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 2020/2021 година

План за действие при пожар 2020/2021 година

Правилник за стипендии 2020/2021 година

План за сигурност 2020/2021 година

Правилник за пропускателния режим на училището

Мерки за COVID-19

Инструктаж за COVID – 19

Учебна 2019 – 2020 година

 

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

І. ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. Отличен 5,50

ІІ.ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

 1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. мн.добър 4,50
 2.  Доход на член от семейството до минималната работна заплата за страната

ІІІ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 1.  Решение на лекарска комисия за здравословното състояние на ученика

ІV. ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ

 1.  Смъртен акт /актове / за починалия родител или родители

Правилник за устройството и дейността на 90 СУ за учебната 2019/2020 година

Правилник за вътрешния трудов ред за 2019/2020 година

Етичен кодекс 

Инструкция за безопасност за учебната 2019/2020 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 2019/2020 година

План за действие при пожар 2019/2020 година

Правилник за стипендии 2019/2020 година

План за сигурност 2019/2020 година

Правилник за пропусквателния режим на училището

 

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

І. ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. Отличен 5,50

ІІ.ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

 1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. мн.добър 4,50
 2.  Доход на член от семейството до минималната работна заплата за страната

ІІІ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 1.  Решение на лекарска комисия за здравословното състояние на ученика

ІV. ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ

 1.  Смъртен акт /актове / за починалия родител или родители

 

Правилник за устройството и дейността на 90 СУ за учебната 2018/2019 г

Правилник за вътрешния трудов ред за 2018/2019 година

Инструкция за безопасност за учебната 2018/2019 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 2018/2019 година

План за действие при пожар 2018/2019 година

Правилник за стипендии 2018/2019 година

План за противодействие на тероризма

Правилник за пропусквателния режим на училището