Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

УЧАСТИЕ НА 90 СУ „ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ В XVIII СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХАЙКУ 2023-2024 г.

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ е сред училищата, избрани да участват в XVIII Световния конкурс за детско хайку 2023-2024 г.

  Тази година конкурсът е на тема „Семейство“. Участниците ще се представят със свое лично творчество – хайга /рисунка и хайку стих/ по темата.

  За най-доброто представяне са предвидени Златна, Сребърна и Бронзова награда, както и специални награди. 

  В последните две издания на конкурса има наградени български деца. Нека си пожелаем и в конкурса, който се провежда тази година, българчетата да представят достойно страната ни.

Новини
УЧАСТИЕ НА 90 СУ „ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ В XVIII СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХАЙКУ 2023-2024 г.

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ е сред училищата, избрани да участват в XVIII Световния конкурс за детско хайку 2023-2024 г.

  Тази година конкурсът е на тема „Семейство“. Участниците ще се представят със свое лично творчество – хайга /рисунка и хайку стих/ по темата.

  За най-доброто представяне са предвидени Златна, Сребърна и Бронзова награда, както и специални награди. 

  В последните две издания на конкурса има наградени български деца. Нека си пожелаем и в конкурса, който се провежда тази година, българчетата да представят достойно страната ни.

Невероятна среща в СТЕМ центъра на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

На 24.11.2023 г. се състоя среща с проф. Найден Шиваров, Директор на Националния СТЕМ център и Адам Хорват от Унгария, които се впечатлиха от учениците, учителите и СТЕМ центъра на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”
Учене през “Голям въпрос” – блестящ пример за проектно и проблемно-базиран подход.

Нашите ученици, разказвайки вдъхновено как учат в СТЕМ центъра, направиха щастливи гостите и нас, учителите им.

Искрено благодарим на г-жа Лилия Борисова и г-жа Силвия Манолова, които организираха събитието, на г-жа Жанета Нинова и г-н Михаил Пасков за подкрепата при превода и на всички останали, които уважиха поканата да присъстват на в СТЕМ центъра.
Наш специален гост беше и госпожа Емилия Иванова.

Новини
Невероятна среща в СТЕМ центъра на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

На 24.11.2023 г. се състоя среща с проф. Найден Шиваров, Директор на Националния СТЕМ център и Адам Хорват от Унгария, които се впечатлиха от учениците, учителите и СТЕМ центъра на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”
Учене през “Голям въпрос” – блестящ пример за проектно и проблемно-базиран подход.

Нашите ученици, разказвайки вдъхновено как учат в СТЕМ центъра, направиха щастливи гостите и нас, учителите им.

Искрено благодарим на г-жа Лилия Борисова и г-жа Силвия Манолова, които организираха събитието, на г-жа Жанета Нинова и г-н Михаил Пасков за подкрепата при превода и на всички останали, които уважиха поканата да присъстват на в СТЕМ центъра.
Наш специален гост беше и госпожа Емилия Иванова.

РУО София-град посрещна с ритуал младите учители

Началникът на Регионалното управление на образованието на София-град д-р Ваня Кастрева и екипът ѝ посрещнаха с тържествен ритуал новопостъпващите млади учители на столицата. В 144.СУ „Народни будители“ 125 нови преподаватели бяха приветствани и получиха символичните ключове на познанието.

Д-р Кастрева се обърна към тях с посланието да служат на знанието, на децата и учениците и ги увери, че в нейно лице и в лицето на екипа на РУО-София-град те имат постоянна подкрепа. Тя допълни, че учителят е духовен водач, който е отговорен за изграждането на подрастващите като личности и хора. Символично на ключа на познанието е изписано от едната страна „Учи ме“, а от другата „Учи се“, защото учителят е този, който винаги трябва да се учи и да бъде най-добрият, за да преподава на останалите. Началникът на РУО-София град пожела на новоназначените млади хора удовлетворение от избраната професия, защото тя е „най-духовната, най-социалната и най-достойната“. Това е професия на благородните, които „винаги първо дават преди да получат“.

Дългогодишният преподавател Сийка Джанева от 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“ приветства новите учители, а първокласничката Никол Минева от 144.СУ връчи ключа на познанието на Ивелина Николова от 12. СУ „Цар Иван-Асен II“. Тя сподели от името на младите учители убедеността си, че учението не приключва никога и учители и ученици са от една и съща страна. Тя заяви, че преподаването е мисия, за която са необходими надежда, вдъхновение и смелост, защото учителят носи отговорност за възпитанието на бъдещето на хората.

Председателят на синдиката на българските учители към КНСБ д-р Янка Такева подчерта, че българското образование продължава да бъде на изключително ниво и е единственото в рамките на европейския континент, осигуряващо най-много безплатни форми за допълнителна професионална квалификация на своите преподаватели. Тя посочи също така, че РУО-София-град е успешен пример, който трябва да се следва в работата по места.

Д-р Такева акцентира, че учителите носят огромна отговорност пред обществото, защото именно те са натоварени с нелеката задача да изграждат и възпитават неговото бъдеще – младите поколения и пожела на новопостъпващите млади преподаватели да се гордеят с избора си на професия и да устояват в нея.

Заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева сподели своето удовлетворение да види изпълнената с млади учители зала на столичното 144.СУ „Народни будители“ и подчерта, че основната цел е българското образование да се превърне в най-доброто в Европа и това няма как да стане без „енергията, устрема, ентусиазма и мечтите“ на младите учители. Затова тя им пожела смели и дръзки мечти в професионалното им развитие.

Новини
РУО София-град посрещна с ритуал младите учители

Началникът на Регионалното управление на образованието на София-град д-р Ваня Кастрева и екипът ѝ посрещнаха с тържествен ритуал новопостъпващите млади учители на столицата. В 144.СУ „Народни будители“ 125 нови преподаватели бяха приветствани и получиха символичните ключове на познанието.

Д-р Кастрева се обърна към тях с посланието да служат на знанието, на децата и учениците и ги увери, че в нейно лице и в лицето на екипа на РУО-София-град те имат постоянна подкрепа. Тя допълни, че учителят е духовен водач, който е отговорен за изграждането на подрастващите като личности и хора. Символично на ключа на познанието е изписано от едната страна „Учи ме“, а от другата „Учи се“, защото учителят е този, който винаги трябва да се учи и да бъде най-добрият, за да преподава на останалите. Началникът на РУО-София град пожела на новоназначените млади хора удовлетворение от избраната професия, защото тя е „най-духовната, най-социалната и най-достойната“. Това е професия на благородните, които „винаги първо дават преди да получат“.

Дългогодишният преподавател Сийка Джанева от 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“ приветства новите учители, а първокласничката Никол Минева от 144.СУ връчи ключа на познанието на Ивелина Николова от 12. СУ „Цар Иван-Асен II“. Тя сподели от името на младите учители убедеността си, че учението не приключва никога и учители и ученици са от една и съща страна. Тя заяви, че преподаването е мисия, за която са необходими надежда, вдъхновение и смелост, защото учителят носи отговорност за възпитанието на бъдещето на хората.

Председателят на синдиката на българските учители към КНСБ д-р Янка Такева подчерта, че българското образование продължава да бъде на изключително ниво и е единственото в рамките на европейския континент, осигуряващо най-много безплатни форми за допълнителна професионална квалификация на своите преподаватели. Тя посочи също така, че РУО-София-град е успешен пример, който трябва да се следва в работата по места.

Д-р Такева акцентира, че учителите носят огромна отговорност пред обществото, защото именно те са натоварени с нелеката задача да изграждат и възпитават неговото бъдеще – младите поколения и пожела на новопостъпващите млади преподаватели да се гордеят с избора си на професия и да устояват в нея.

Заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева сподели своето удовлетворение да види изпълнената с млади учители зала на столичното 144.СУ „Народни будители“ и подчерта, че основната цел е българското образование да се превърне в най-доброто в Европа и това няма как да стане без „енергията, устрема, ентусиазма и мечтите“ на младите учители. Затова тя им пожела смели и дръзки мечти в професионалното им развитие.

Поздравителна нота от Националния Санмартински институт в Аржентина

Министерство на културата на Република Аржентина Национален Санмартински институт
Буенос Айрес, 10 октомври 2023г.
До Ръководството на 90 СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин”

.

В качеството си на президент на Националния Санмартински институт , се обръщам към Вас за да Ви поздравя за инициативата и усилията, които сте посветили, за да почетете нашия Генерал Хосе Франсиско де Сан Мартин.

От нашата институция, която имам високата чест да оглавявам, благодарим дълбоко за патриотичната ви инициатива.

Убеден съм, че този достоен за почести труд на културно разпространение, ще позволи да се поддържа жив пламъкът на освободителното дело на Сан Мартин в сърцата на всички българи. Важно е да се зачете Вашият принос и отдаденост на двустранните взаимоотношения между Аржентина и Вашата страна.

.

Уважаеми директори,

Можете да разчитате на подкрепата и постоянната благоразположеност от страна на Института, за сътрудничество с тази достойна Институция.

Поздравявам Ви с най-голямо уважение и най-дълбока признателност.

.

Едуардо Емануел Гарсия Кафи

Президент на Националния Санмартински институт

.


.

Новини
Поздравителна нота от Националния Санмартински институт в Аржентина

Министерство на културата на Република Аржентина Национален Санмартински институт
Буенос Айрес, 10 октомври 2023г.
До Ръководството на 90 СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин”

.

В качеството си на президент на Националния Санмартински институт , се обръщам към Вас за да Ви поздравя за инициативата и усилията, които сте посветили, за да почетете нашия Генерал Хосе Франсиско де Сан Мартин.

От нашата институция, която имам високата чест да оглавявам, благодарим дълбоко за патриотичната ви инициатива.

Убеден съм, че този достоен за почести труд на културно разпространение, ще позволи да се поддържа жив пламъкът на освободителното дело на Сан Мартин в сърцата на всички българи. Важно е да се зачете Вашият принос и отдаденост на двустранните взаимоотношения между Аржентина и Вашата страна.

.

Уважаеми директори,

Можете да разчитате на подкрепата и постоянната благоразположеност от страна на Института, за сътрудничество с тази достойна Институция.

Поздравявам Ви с най-голямо уважение и най-дълбока признателност.

.

Едуардо Емануел Гарсия Кафи

Президент на Националния Санмартински институт

.


.

Футболни срещи

На 10.10 и 12.10 се проведе училищен турнир по футбол за района на Люлин. Нашето училище представи отбори във възрастовата група 5-7 клас и 8-10 клас. Учениците ни от 90.СУ водени от двамата преподаватели по физическо възпитание и спорт Ивайло Ников и Ивайло Голев се представиха повече от блестящо като завоюваха водещи места и в двете възрастови групи. Най – малките ученици от 5-7клас спечелиха 2 от 3 мача и това им отреди 3 място в района на Люлин , а по – големите им съученици от 8-10 клас играха превъзходен футбол и се класираха за финала на турнира след две безкомпромисни победи. За съжаление там те отстъпиха и останаха на косъм от златните медали. Въпреки това , ние се гордеем с тях и тяхното 2 място в район Люлин! Честито!

.

Новини
Футболни срещи

На 10.10 и 12.10 се проведе училищен турнир по футбол за района на Люлин. Нашето училище представи отбори във възрастовата група 5-7 клас и 8-10 клас. Учениците ни от 90.СУ водени от двамата преподаватели по физическо възпитание и спорт Ивайло Ников и Ивайло Голев се представиха повече от блестящо като завоюваха водещи места и в двете възрастови групи. Най – малките ученици от 5-7клас спечелиха 2 от 3 мача и това им отреди 3 място в района на Люлин , а по – големите им съученици от 8-10 клас играха превъзходен футбол и се класираха за финала на турнира след две безкомпромисни победи. За съжаление там те отстъпиха и останаха на косъм от златните медали. Въпреки това , ние се гордеем с тях и тяхното 2 място в район Люлин! Честито!

.