Кинообразование в училище

В петък – 13.01. 2023 г. в СТЕМ центъра ва 90 СУ ученици от 4Б клас разказаха за своите нови часове по кино.


Кино дейността е инициирани от сдружение Арте Урбана Колектив – https://arteurbanacollectif.com/, като практическата дейност в часовете е осъществена благодарение на Даниел Симеонов – експерт по кинообразование.


Учениците показаха няколко едноминутни филмчета от програмата Първите „изгледи“ на братя Люмиер (1895-1900 г.) и няколко свои кадри, вдъхновени от оригиналната програма.