Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Полезно

Прием на ученициУчилищна документация Бланки за документи Учебни планове

Прием на ученици
Информация за приема на ученици в I, V и VIII клас.
Бланки за документи
Бланки за документи за стипендии, заявления, декларации и др.
Учебни планове
Всички учебни планове за различни години.
Училищна документация
Правилници и документи относно дейността на училището.

Последни новини новини новини

3A клас – Участие в проект „Книги и знание“ – Четяща класна стая

.

От тази седмица в часовете по литература и български език всеки ден децата ще четат по 15 минути. Това е дейност свързана с участието на класа в един проект озаглавен „Книги и знание“ – Четяща класна стая. Проектът се осъществява от фондация „Детски книги“, Книговище и други.

Основната цел на изследването е да се провери дали четенето всеки ден има ефект върху нагласите на децата към четенето и повишаване на тяхната четивна грамотност. Като с помощта на участниците, т.е. децата, изследователите искат да работят по инструменти за четивната грамотност. 

.

Това е официален линк към проекта: https://www.abk.bg/proekt-knigi-i-znanie/?utm_campaign=website&utm_medium=email&utm_source=sendgrid.com

Новини
3A клас – Участие в проект „Книги и знание“ – Четяща класна стая

.

От тази седмица в часовете по литература и български език всеки ден децата ще четат по 15 минути. Това е дейност свързана с участието на класа в един проект озаглавен „Книги и знание“ – Четяща класна стая. Проектът се осъществява от фондация „Детски книги“, Книговище и други.

Основната цел на изследването е да се провери дали четенето всеки ден има ефект върху нагласите на децата към четенето и повишаване на тяхната четивна грамотност. Като с помощта на участниците, т.е. децата, изследователите искат да работят по инструменти за четивната грамотност. 

.

Това е официален линк към проекта: https://www.abk.bg/proekt-knigi-i-znanie/?utm_campaign=website&utm_medium=email&utm_source=sendgrid.com

ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СЪРЦЕТО

.

Mоже училището да бъде любимо?

Да, може! Когато всяко дете в училище бъде обучавано с повече любов и разбиране ❤

Стю Семигран доказва на практика това в живота си и написва книга за всички, които обичат децата и ги подкрепят.

Той има повече от 40-годишен опит като преподавател, разработвайки и водейки обучителни програми за младежи и възрастни в образователни среди по целия свят. Обучил е хиляди млади хора, професионалисти, преподаватели и родители в развитието на лидерство, превенция на отпадането от училище, разрешаване на конфликти, превенция на насилие, изграждане на екипи, самочувствие и програми за учене. Автор е на две книги, едната от които вече е преведена на български език.

От 1995 до 2000 г. той е съществена фигура при изпълнението на реформите в училищата на над 70 училища и детски центрове чрез LEARN Reform на Аненберг проекта на Обединения училищен окръг на Лос Анджелис. В момента той е член на управителния комитет за Кампанията “Действай” на Окръжното училищно управление на Лос Анджелис/Отвъд звънецът. През 2012 г. Стю е носител на наградата “Хуманитарен принос”, връчена от Фондацията на Дейвид Чау за хуманитарна дейност в признание на неговото служене към младежта.

🚀 На 9 Април, за първи път в България, Стю Семигран, създател на Фондация EduCare, заедно с Candace Semigran проведе училищен уъркшоп и семинар пред учители и ученици в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на следните теми:

✅ Развитие на характера: изграждане на увереност, положително вземане на решения и конструктивни избори

✅ Личностно управление: Лична отговорност и почтеност

✅ Емоционална интелигентност: Управление на гнева, страха, отхвърлянето и натиска от връстници

✅ Междуличностни умения: Комуникация, разрешаване на конфликти, решаване на проблеми и изграждане на екип

.

На 10 Април 2024 г. от 19:00 часа в Парк Хотел Витоша ще се проведе конференция, където могат да се присъединят учители, директори, психолози, социални работници и родители с полезни практики и методи за развитие на социално-емоционално учене (СЕУ), развиване на житейски и лидерски умения сред учениците и повече почтеност.

.

Новини
ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СЪРЦЕТО

.

Mоже училището да бъде любимо?

Да, може! Когато всяко дете в училище бъде обучавано с повече любов и разбиране ❤

Стю Семигран доказва на практика това в живота си и написва книга за всички, които обичат децата и ги подкрепят.

Той има повече от 40-годишен опит като преподавател, разработвайки и водейки обучителни програми за младежи и възрастни в образователни среди по целия свят. Обучил е хиляди млади хора, професионалисти, преподаватели и родители в развитието на лидерство, превенция на отпадането от училище, разрешаване на конфликти, превенция на насилие, изграждане на екипи, самочувствие и програми за учене. Автор е на две книги, едната от които вече е преведена на български език.

От 1995 до 2000 г. той е съществена фигура при изпълнението на реформите в училищата на над 70 училища и детски центрове чрез LEARN Reform на Аненберг проекта на Обединения училищен окръг на Лос Анджелис. В момента той е член на управителния комитет за Кампанията “Действай” на Окръжното училищно управление на Лос Анджелис/Отвъд звънецът. През 2012 г. Стю е носител на наградата “Хуманитарен принос”, връчена от Фондацията на Дейвид Чау за хуманитарна дейност в признание на неговото служене към младежта.

🚀 На 9 Април, за първи път в България, Стю Семигран, създател на Фондация EduCare, заедно с Candace Semigran проведе училищен уъркшоп и семинар пред учители и ученици в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на следните теми:

✅ Развитие на характера: изграждане на увереност, положително вземане на решения и конструктивни избори

✅ Личностно управление: Лична отговорност и почтеност

✅ Емоционална интелигентност: Управление на гнева, страха, отхвърлянето и натиска от връстници

✅ Междуличностни умения: Комуникация, разрешаване на конфликти, решаване на проблеми и изграждане на екип

.

На 10 Април 2024 г. от 19:00 часа в Парк Хотел Витоша ще се проведе конференция, където могат да се присъединят учители, директори, психолози, социални работници и родители с полезни практики и методи за развитие на социално-емоционално учене (СЕУ), развиване на житейски и лидерски умения сред учениците и повече почтеност.

.

Първа мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София

.

В периода 25.03 – 27.03.2024 г. 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, като иновативно училище бе домакин на първата мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ –  “90.СУ – ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И STEAM ОБУЧЕНИЕ” в гр. София за учебната 2023/2024 година.

Партньори на 90. СУ са Средно училище “Стоян Заимов” – гр. Плевен, 1. ОУ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Берковица и ОУ “Любен Каравелов” – гр. Попово.

Програмата цели създаване на професионални учещи се тематични общности между иновативни училищата в страната, в които учителите от тематична област на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели, мултиплициране на добрите иновационни практики, споделяне на резултати, в които се учат взаимно и генерират нови идеи и продукти.    

Националната програма подпомага и мотивира учителите да създават и прилагат подходящи иновативни методи на преподаване, както и да разработват крайни продукти и инструментариум за тях, с цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към професиите на бъдещето.

Иновацията в 90. СУ обхваща всички ученици и учители. Включва организационен график с различна продължителност на учебните часове, интерактивни методи на преподаване, учене чрез преживяване в STEAM среда. Ориентирана е към поставяне на ученика в центъра чрез:  ангажиране, самоосъзнатост, сътрудничество и отговорност. Учебното съдържание се изучава интегрирано и фокусирано изцяло към прилагане на холистичен подход в обучението и “Учене през голям въпрос”.  Важни компоненти са работата в екип и успешното управление на класната стая. Нашата цел е учениците  ни да бъдат  уверени в собствените си възможности, да си поставят реалистични и постижими цели и да постигат академичен напредък.

Тези дни на обмяна на опит бяха много ценни както за 90. СУ, така и за останалите училища от Плевен, Берковица и Попово. Бяха организирани посещения в различни учебни часове, като преподавателите демонстрираха прилагането на различни методи на преподаване. Имаше финализиране на „Голям въпрос“ с трите 7. класа, гостите бяха впечатлени от организацията и ангажираността на учениците. Тематичните уъркшопове предоставиха възможност на колегите от останалите училища да се включат в дейности с учениците и учителите на 90. СУ. Дейностите от деня бяха резюмирани с рефлексия, като всеки имаше възможност да сподели полезното от „разходката за учене“.

Гостите на 90. СУ успяха да открият полезности, които ще прилагат в бъдеще в своето училище.

Предстои втора мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ през април в гр. Плевен, като 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” ще е гост на Средно училище “Стоян Заимов”.

.

Новини
Първа мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София

.

В периода 25.03 – 27.03.2024 г. 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, като иновативно училище бе домакин на първата мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ –  “90.СУ – ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И STEAM ОБУЧЕНИЕ” в гр. София за учебната 2023/2024 година.

Партньори на 90. СУ са Средно училище “Стоян Заимов” – гр. Плевен, 1. ОУ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Берковица и ОУ “Любен Каравелов” – гр. Попово.

Програмата цели създаване на професионални учещи се тематични общности между иновативни училищата в страната, в които учителите от тематична област на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели, мултиплициране на добрите иновационни практики, споделяне на резултати, в които се учат взаимно и генерират нови идеи и продукти.    

Националната програма подпомага и мотивира учителите да създават и прилагат подходящи иновативни методи на преподаване, както и да разработват крайни продукти и инструментариум за тях, с цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към професиите на бъдещето.

Иновацията в 90. СУ обхваща всички ученици и учители. Включва организационен график с различна продължителност на учебните часове, интерактивни методи на преподаване, учене чрез преживяване в STEAM среда. Ориентирана е към поставяне на ученика в центъра чрез:  ангажиране, самоосъзнатост, сътрудничество и отговорност. Учебното съдържание се изучава интегрирано и фокусирано изцяло към прилагане на холистичен подход в обучението и “Учене през голям въпрос”.  Важни компоненти са работата в екип и успешното управление на класната стая. Нашата цел е учениците  ни да бъдат  уверени в собствените си възможности, да си поставят реалистични и постижими цели и да постигат академичен напредък.

Тези дни на обмяна на опит бяха много ценни както за 90. СУ, така и за останалите училища от Плевен, Берковица и Попово. Бяха организирани посещения в различни учебни часове, като преподавателите демонстрираха прилагането на различни методи на преподаване. Имаше финализиране на „Голям въпрос“ с трите 7. класа, гостите бяха впечатлени от организацията и ангажираността на учениците. Тематичните уъркшопове предоставиха възможност на колегите от останалите училища да се включат в дейности с учениците и учителите на 90. СУ. Дейностите от деня бяха резюмирани с рефлексия, като всеки имаше възможност да сподели полезното от „разходката за учене“.

Гостите на 90. СУ успяха да открият полезности, които ще прилагат в бъдеще в своето училище.

Предстои втора мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ през април в гр. Плевен, като 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” ще е гост на Средно училище “Стоян Заимов”.

.