Прием VIII клас

Home / Прием / Прием VIII клас

Учебната 2017/2018 година

2 паралелки:

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII  клас за учебната 2017/2018 година

Комисия за организиране и провеждане на дейностите за прием на ученици

Презентация 

СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че:

1.    Заявленията, които се подават към Областната комисия за прием на ученици след завършен VII клас и изпитът за проверка на способностите се отнасят само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

2.    По непотвърдена официално информация към момента резултатите от областните кръгове на олимпиадите ще се въвеждат от Областната комисия в електронната система и ще излязат в служебните бележки, които учениците ще получат след НВО и изпитите за проверка на способностите.

3.    Необходимо е да подавате само ЕДНО заявление за класиране по Ваш избор – електронно или в училище-гнездо.

Профил Природни науки

Профил „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Паралелки с изучаване на английски и/или испански език,
 • Извънкласни дейности: народни и латино танци, класически балет, пеене, таекуондо, различни групи по интереси по проект “Твоят час ” – готварство, приложни изкуства, публицистичен клуб, футбол, художествена гимнастика и др.
 • Обучение с иновативни методи на преподаване и образователни софтуери- SOLE, Уча.се , мобилна класна стая и др.
 • Модерна и уютна материална база за обучение по предприемачество съвместно с Фондация “Каузи”
 • Зала за природни науки – “Космос”
 • Ученически стол (топъл обяд)
 • Учебният процес  се осъществява в нова и модерна сграда.
 • Логопед, психолог, ресурсни учители
 • Осигуряване на безопасност посредством система за контрол на достъпа
 • Стоматологичен и медицински кабинети

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебната дейност – г-жа Камелия Кирилова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854 

 

Учебната 2016/2017 година

 

Прием по Наредба № 11 /след успешно положени изпити по български език и литература и математика след 7 клас/:

            Обучението се извършва по програмите на Джуниър Ачийвмънт

              Профилиращи предмети:  Технологии, Информационни технологии,География и икономика

 • НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА

 

Защо да изберете нашето училище?

 • Живеем в свят на комуникациите – за добра реализация в живота са необходими поне два чужди езика и отлична компютърна грамотност.

 

Ние ви предлагаме:

 • Образование, съобразено с националните и европейски стандарти.
 • Обучение по испански и английски език чрез модерни методики, придобиване на умения за учене и
  междукултурно общуване.
 • Възможност за придобиване на световно признати сертификати за владеене на език, както и обучение по критериите, установени от ЕС за придобиване на европейски езиков паспорт.
 • Преподаватели с професионален опит, автори на учебници и учебни помагала.
 • Занимания в театрална група, вокална формация, спортни отбори.
 • Отлична база след ремонт, топли и уютни стаи с алуминиева дограма.
 • Денонощна охрана, книжарница, библиотека, стоматологичен и медицински кабинети, логопед,психолог.
 • Компютърни зали и интернет.
 • Непрофилирана паралелка с изучаване на информационни технологии

График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас и след завършване на основно образование за 2016/2017 г.

ПИСМО ОТ НАЧАЛНИК РИО-СОФИЯ-ГРАД  до ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ клас  Изх. № 9137-390/28.04.2016 г.